Các tiện nghi điện nước (Utilities)

Năng lượng – điện và ga (Energy - electricity and gas)

Trong những năm vừa qua, quý vị có thể lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện và ga.

Quý vị có thể lựa chọn từ nhiều nhà phân phối lẻ năng lượng tại bang Victoria với những mức giá và sản phẩm cung ứng khác nhau. Tất cả các nhà phân phối bán lẻ năng lượng đều có thể cung cấp năng lượng tới mọi khu vực trong bang Victoria.

Nước (Water)

Yarry Valley Water là nhà phân phối lẻ nước và cung cấp dịch vụ thoát nước cho toàn khu vực thành phố Merri-bek. Hãy liên hệ theo số 13 1721 để được giải đáp những thắc mắc chung, và số 13 1450 để được dịch vụ thông-phiên dịch hỗ trợ qua điện thoại.