Dịch vụ thanh thiếu niên (Youth services)

Dịch Vụ Thanh Thiếu Niên Merri-bek (Moreland Youth Services) cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình cho những người từ 11 đến 25 tuổi, sinh sống, làm việc hoặc học tập tại Merri-bek.

Bao gồm chương trình hỗ trợ thanh niên, chương trình âm nhạc và nghệ thuật, chương trình hoạt động trong kỳ nghỉ, chương trình phát triển khả năng lãng đạo, trí sáng tạo và phát triển cá nhân dành cho thanh niên.

Oxygen, Tiện Nghi cho Giới Trẻ đầu tiên ở Merri-bek hiện đang mở cửa tại 4 - 8 Gaffney Street, Coburg. Tại đây có một phòng khách điện tử (e-lounge), nhà bếp nhỏ, một vài chỗ dùng làm văn phòng và nơi hội họp, và một phòng dợt nhạc. Một chương trình hàng ngày bao gồm các sinh hoạt và các buổi hội thảo được tổ chức tại trung tâm này. Hãy ghé vào hoặc liên lạc với Hội Đồng để biết thêm chi tiết.