Đường phố, lề cỏ, hàng rào và những vấn đề với hàng xóm (Roads, nature strips, fences)

Đường phố, vỉa hè và cống thoát nước (Roads, footpaths and drains)

Hội Đồng Thành Phố quản lý các đường phố địa phương, vỉa hè và cống thoát nước tại Merri-bek. Xin vui lòng liên hệ với Hội Đồng Thành Phố để thông báo những ổ gà trên đường hoặc các phiến bê tông vỡ trên vỉa hè, tắc cống hoặc đường ngập.

Lề cỏ (Nature strips)

Thông lệ chung được chấp nhận rộng rãi trên toàn nước Úc là chủ sở hữu hoặc cư dân sống trên những mảnh đất tiếp giáp đường được phép nhổ, xén cỏ và làm gờ cho mặt cỏ trên các lề cỏ.

Hội Đồng Thành Phố có trách nhiệm trồng và bảo vệ cây xanh trên các lề cỏ. Chúng tôi khuyến khích quý vị chăm sóc cây xanh đường phố và lề cỏ, đặc biệt trong những tháng hè.

Hội Đồng Thành Phố hỗ trợ cư dân và chủ đất trồng cỏ hoặc các cây che phủ đất trên những lề cỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng là quý vị phải xin ý kiến của Hội Đồng Thành Phố trước khi tiến hành bất cứ hoạt động làm đẹp cảnh quan nào.

Cành cây chìa ra lề đường (Overhanging branches)

Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ và giao thông trên lòng đường, quý vị cần phải cắt ngắn những cành cây trên phần đất của mình để chúng không mọc vươn khỏi hàng rào và chìa ra vỉa hè hoặc lòng đường. Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố nếu quý vị gặp vấn đề về cây trồng mọc trên vỉa hè hoặc chìa ra vỉa hè gây cản trở lối đi. Hội đồng thành phố có thể có biện pháp đối với quý vị nếu quý vị để cây cối nhô ra đường.

Hàng rào (Fences)

Hàng rào dọc các con phố nhỏ hoặc dẫn vào các lối đi bộ phải thẳng để người đi bộ, các phương tiện giao thông và thiết bị vệ sinh cho đường phố có thể lưu thông và thực hiện công việc một cách an toàn trên những con phố ấy. Chủ sở hữu đất có trách nhiệm phải sửa chữa những hàng rào này. Hội đồng Thành phố có thể có biện pháp đối với quý vị nếu quý vị để cho hàng rào của nhà mình chắn lối hay gây nguy hiểm.

Nếu hàng rào ranh giới của quý vị nằm cạnh đất thuộc sở hữu của Hội Đồng và cần được sửa chữa, chúng tôi sẽ đề nghị quý vị cung cấp ba bảng báo giá và gửi đến Hội Đồng. Sau đó Hội Đồng sẽ trả một nửa chi phí cho việc thay hàng rào bao quanh theo tiêu chuẩn.

Theo Đạo Luật về Quyền Riêng Tư (Privacy Act), quý vị có thể yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ thư tín của hàng xóm nếu có vấn đề liên quan tới hàng rào ranh giới. Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố để lấy đơn.

Những vấn đề với hàng xóm (Neighbourhood issues)

Nếu quý vị có vấn đề hoặc tranh chấp với hàng xóm, chẳng hạn như về hàng rào hay tiếng ồn, hoặc có vấn đề với một tập thể khu hộ (body corporate) hoặc chủ đất và chủ nhà mà không thể giải quyết được, Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Tiểu Bang Victoria (Dispute Settlement Centre of Victoria) có thể giúp đỡ quý vị. Hãy truy cập trang mạng của  Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp hoặc liên hệ với trung tâm theo số 1800 658 528.