Dịch vụ chủng ngừa (Immunisation services)

Hội Đồng Thành Phố và các bác sĩ đa khoa là những nhà cung cấp chính về dịch vụ chủng ngừa cho cộng đồng.

Dịch vụ chủng ngừa của Hội Đồng Thành Phố (Council’s immunisation service)

Hội đồng Thành phố cung cấp đầy đủ các dịch vụ chủng ngừa miễn phí theo thời biểu của Chương trình Chủng ngừa Quốc gia, bao gồm chủng ngừa:

 • Bạch Hầu, Uốn Ván và Ho Gà
 • Sởi, Quai Bị và Rubella (sởi Đức)
 • Bại Liệt
 • Các bệnh do cầu trực khuẩn Haemophilus influenza loại B gây ra
 • Viêm Gan B
 • Viêm Màng Não Loại C
 • Thủy Đậu
 • Viêm Phổi
 • Tiêu chảy do Vi rút Rota gây ra
 • Bệnh sùi mào gà
 • Cúm

Độ tuổi cần chủng ngừa những căn bệnh trên đối với trẻ em và người lớn do chính phủ quy định. Hãy truy cập trang mạng của Bộ Dịch Vụ Nhân Sinh (Department of Human Services) để biết thông tin tiếng Việt về việc chủng ngừa.

Độ tuổi trẻ em và người lớn nên được chích ngừa các bệnh này do chính phủ ấn định. Vào trang mạng Department of Health and Human Services website (Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh) để biết các thông tin về chủng ngừa. Các thông tin về chủng ngừa được dịch ra nhiều ngôn ngữ có trong Danh mục Phiên dịch Y tế.

Các buổi chủng ngừa tại Merri-bek (Immunisation sessions in Merri-bek)

Hàng tháng, Dịch Vụ Chủng Ngừa của Hội Đồng Thành Phố (Council’s Immunisation Service) tổ chức tám buổi chủng ngừa tại nhiều địa điểm khác nhau trên toàn Merri-bek. Quý vị có thể tới bất cứ buổi chủng ngừa nào mà không cần phải đăng ký hẹn trước.

Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố hoặc truy cập trang mạng của Hội Đồng Thành Phố để biết ngày giờ và địa điểm của các buổi chủng ngừa.

Chứng nhận tình trạng chủng ngừa (Immunisation status certificates)

Cha mẹ và người chăm sóc phải cung cấp bằng chứng về tình trạng chích ngừa của con họ trước khi các em bắt đầu đi học hay chuyển trường tiểu học tại Victoria. Hãy liên lạc với Phòng Đăng bạ Chủng ngừa Trẻ em Úc (ACIR) qua số 1800 653 809 nếu quý vị cần Giấy Chứng nhận Chủng ngừa, hay gọi cho Hội đồng Thành phố để biết thêm chi tiết.