Hoạt động nghệ thuật, lễ hội và giải trí (Arts, festivals and recreation)

Thành phố Merri-bek tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật trong suốt cả năm, gồm Buổi hát Thánh ca Bên hồ, Lễ hội Âm nhạc Brunswick, Chợ đêm Coburg, Lễ hội trên Đường Sydney, Chiếu phim ngoài Công viên, Lễ hội Fawkner, Lễ hội Coburg, Lễ hội Glenroy và Âm nhạc cho Mọi người. Hội đồng Thành phố cũng yểm trợ cho các sự kiện cộng đồng thông qua chương trình Cấp khoản Tổ chức Sự kiện.

Thư Viện Ảnh Counihan Tại Brunswick (Counihan Gallery In Brunswick) là thư viện nghệ thuật thị giác đương đại của Hội Đồng Thành Phố với nhiều triển lãm và chương trình công cộng trong suốt cả năm. Nghệ Thuật Đại Chúng (Public Art) đóng vai trò quan trọng đối với sức sống bền vững của văn hóa Thành Phố. Hội Đồng còn tổ chức MoreArt – một triển lãm thường niên ngoài trời trưng bày các tác phẩm nghệ thuật đại chúng tạm thời tại những nhà ga đường sắt và không gian mở dọc theo đường ray xe điện (Upfield line) cũng như tổ chức nhiều dự án nghệ thuật đại chúng thú vị khác trong Thành Phố Merri-bek.

Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố hoặc truy cập trang mạng của Hội Đồng Thành Phố để biết thông tin về các ngày triển lãm và lễ hội.

Hội Đồng Thành Phố điều hành sáu hồ bơi và trung tâm giải trí, đồng thời quản lý gần 150 công viên và khu bảo tồn cấp địa phương và cấp vùng. Hội Đồng Thành Phố cũng hợp tác với rất nhiều câu lạc bộ thể thao, xã hội và giải trí tại Merri-bek để đảm bảo người dân có thể tiếp cận các cơ sở trên khắp khu vực.

Hãy truy cập trang Danh Bạ Cộng Đồng Trực Tuyến của Hội Đồng Thành Phố (Council’s Online Community Directory) để có chi tiết liên hệ và thông tin về những câu lạc bộ xã hội và giải trí (chỉ có bản tiếng Anh) hoặc liên hệ với Hội Đồng Thành Phố.