Động vật và vật nuôi cảnh (Animals and pets)

Sở hữu vật nuôi cảnh là điều cần được coi trọng đúng mức. Một vật nuôi cảnh được chăm sóc chu đáo có thể là người bạn đồng hành giá trị và thường không gây phiền hà cho những người khác.

Đăng ký nuôi chó, mèo (Dog and cat registration)

Chó và mèo phải được đăng ký trước khi chúng đủ ba tháng tuổi. Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố để lấy mẫu đăng ký. Cần gia hạn đăng ký trước ngày 10 tháng Tư hàng năm. Nếu quý vị có chó hoặc mèo đã được đăng ký với Hội Đồng Thành Phố Merri-bek, quý vị sẽ tự động nhận được thông báo gia hạn đăng ký.

Hiện nay, tất cả động vật bắt buộc phải được gắn chip điện tử trước khi được đăng ký lần đầu.

Hội đồng Thành phố giảm lệ phí rất nhiều cho những con vật đã được thiến hay gắn một miếng chíp nhỏ. Nếu quý vị có Thẻ Chước giảm của Người Lãnh Cấp dưỡng (a Pensioner Concession Card), quý vị có thể được giảm lệ phí đăng bạ chó và mèo. Để được chước giảm lệ phí, quý vị phải xuất trình thẻ người lãnh cấp dưỡng của quý vị.

Hội Đồng Thành Phố Merri-bek cung cấp thẻ đeo suốt đời cho vật nuôi cảnh của quý vị, nghĩa là không còn cần đến thẻ kỳ hạn hàng năm. Hàng năm, quý vị cần trả một khoản lệ phí đăng ký, và thông báo gia hạn đăng ký sẽ được gửi đến quý vị hàng năm. Nếu thẻ đeo suốt đời bị mất, lần thay thẻ đầu tiên được miễn phí. Những thẻ thay tiếp theo bị tính một khoản phí nhỏ.

Những động vật gây ồn (Noisy animals)

Khi chọn vật nuôi cảnh, quý vị nên lựa chọn sáng suốt bởi không phải tất cả động vật đều thích hợp để sống trong thành phố. Để vật nuôi của quý vị gây phiền phức cho người khác là hành vi phạm luật. Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố nếu quý vị có vấn đề với một động vật gây ồn.

Kiểm soát côn trùng (bao gồm ong và vò vẽ) (Pest control (including bees and wasps))

Ong và vò vẽ trên phần đất của Hội Đồng Thành Phố (Bees and wasps on Council property)

Hội Đồng Thành Phố có trách nhiệm loại trừ bất kỳ vấn đề nào về ong và vò vẽ trên đất đai hoặc tài sản của Hội Đồng Thành Phố. Hãy liên hệ với Hội Đồng Thành Phố nếu quý vị nhận thấy một vấn đề về ong và vò vẽ trên phần đất của Hội Đồng Thành Phố.

Ong và vò vẽ trên phần đất tư nhân (Bees and wasps on private property)

Nếu quý vị phát hiện một tổ ong hoặc vò vẽ trên phần đất tư nhân, chủ sở hữu phần đất đó có trách nhiệm giải quyết vấn đề hoặc tìm cố vấn chuyên môn.

Thông tin về việc xử lý những vấn đề liên quan đến ong và vò vẽ hiện có sẵn tại:

  • Đường Dây Thông Tin Về Ong (Bee Information Line), số 1902 241 059
  • Mục “Kiểm Soát Côn Trùng” (Pest Control) trong Niên Giám Điện Thoại Vàng (Yellow Pages) có thể giúp quý vị tìm được các chuyên viên kiểm soát côn trùng.

Tổ ong trên cột đèn đường (On a light pole)

Nếu phát hiện thấy tổ ong trên một cột đèn đường, xin vui lòng liên hệ Công Ty Năng Lượng AGL theo số 133 000.