Cách thức liên hệ với chúng tôi (How to contact us)

Quý vị có thể liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại, qua mạng internet hay fax, đến một trong ba trung tâm dịch vụ của Hội đồng Thành phố hay vào trang mạng của chúng tôi.

Các văn phòng của Hội Đồng Thành Phố mở cửa từ 8 giờ rưỡi sáng tới 5 giờ chiều các ngày từ thứ Hai tới thứ Sáu.

Language Link - Đường dây Đa ngữ và Thông ngôn của Hội đồng Thành phố (Language Link – Council’s Multilingual Telephone Line)

Language Link là dịch vụ thông tin đa ngữ qua điện thoại của Hội đồng Thành phố. Dịch vụ này giúp người dân trong cộng đồng của chúng ta gặp khó khăn trong việc giao tiếp bằng Anh ngữ. Dịch vụ thông ngôn của Language Link là dịch vụ miễn phí.

Quý vị có thể sử dụng dịch vụ Language Link để giao tiếp với chúng tôi bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh, bao gồm việc cung cấp thông dịch viên bất cứ khi nào quý vị cần thông tin về Hội đồng Thành phố và các dịch vụ của Hội đồng hay chỉ đơn thuần là muốn nói chuyện với một nhân viên của Hội đồng Thành phố về một vấn đề nào đó, quý vị có thể gọi cho Hội đồng qua Dịch vụ Thông ngôn của Language Link.

Thực hiện theo những bước sau để sử dụng Language Link. (Follow these steps to use Language Link.)

  1. Gọi tới Language Link Tiếng Việt theo số điện thoại 9280 1915.

  2. Đầu tiên quý vị sẽ nghe một đoạn băng ghi âm hoan nghênh quý vị đến với dịch vụ Language Link của Hội Đồng Thành Phố Merri-bek.

  3. Sau đó quý vị có thể lựa chọn kết nối tới Hội Đồng Thành Phố Merri-bek với sự hỗ trợ của một thông dịch viên khi quý vị đưa ra thắc mắc. Quý vị sẽ được chỉ dẫn nhấn số 1 trên điện thoại để được kết nối tới thông dịch viên. Thông dịch viên sẽ liên lạc với Hội Đồng Thành Phố Merri-bek và quý vị sẽ trao đổi với một nhân viên Hội Đồng Thành Phố qua thông dịch viên đó.

  4. Hoặc quý vị có thể lựa chọn nghe nhiều đoạn băng ghi âm bằng tiếng Việt về những đề tài như các loại thuế địa phương, rác thải và rác tái chế.

Gọi điện thoại tới Hội Đồng Thành Phố (Phone Council)

Số điện thoại chính của Hội Đồng Thành Phố là 9240 1111. Hãy sử dụng số điện thoại trên cho mọi cuộc gọi thắc mắc tới Hội Đồng Thành Phố trong giờ hành chính và những trường hợp khẩn cấp ngoài giờ hành chính.

Những trường hợp khẩn cấp ngoài giờ hành chính (After hours emergencies)

Với những trường hợp khẩn cấp ngoài giờ hành chính liên quan tới Hội Đồng Thành Phố, bao gồm tình trạng tắc cống thoát nước gây ngập lụt, tai nạn giao thông, tràn dầu, rò rỉ nước tại các bể dự trữ, và bị chó cắn, xin liên hệ theo số 9240 1111.

Quý vị cần nghe kỹ thông báo vì quý vị có thể chọn thanh toán hóa đơn hoặc liên hệ với dịch vụ ngoài giờ hành chính.

Nếu cuộc gọi của quý vị khẩn cấp và quý vị muốn được nối đường dây với cơ sở cung cấp dịch vụ khẩn cấp ngoài giờ làm việc của Hội đồng Thành phố, xin gọi số 9240 1111 và bấm số 1 trên điện thoại của quý vị.

Những vấn đề không khẩn cấp sẽ được chuyển tới Hội Đồng Thành Phố trong ngày làm việc hôm sau.

Trực tiếp đến Hội Đồng Thành Phố (Visit Council)

Hội Đồng Thành Phố có ba Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân (Citizens Service Centres) nơi quý vị có thể hỏi thăm về những dịch vụ của Hội Đồng Thành Phố, đóng các khoản thuế, trả phí đăng ký nuôi chó mèo và tiền phạt đỗ xe trái phép.

Các Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố được đặt tại:

  • Trung Tâm Thị Chính Merri-bek (Moreland Civic Centre), 90 Bell Street, Coburg
  • Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân Brunswick (Brunswick Citizens Service Centre), 233 Sydney Road, Brunswick
  • Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân Glenroy (Glenroy Citizens Service Centre), 796N Pascoe Vale Road, Glenroy

Hãy yêu cầu với trung tâm dịch vụ của chúng tôi nếu quý vị cần thông dịch viên thông qua Chương Trình Kết Nối Ngôn Ngữ (Language Link).

Gửi thư tới Hội Đồng Thành Phố (Write to Council)

Quý vị có thể viết thư cho chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị và gửi thư đến địa chỉ:

Moreland City Council
Locked Bag 10
Merri-bek 3058

Gửi fax tới Hội Đồng Thành Phố (Fax Council)

Số fax chung của Hội Đồng Thành Phố là 9240 1212.

Gửi thư điện tử tới Hội Đồng Thành Phố (Email Council)

Gửi thư điện tử tới Hội Đồng Thành Phố

Truy cập trang mạng của chúng tôi (Visit our website)

Địa chỉ trang mạng của Hội Đồng Thành Phố Merri-bek là www.moreland.vic.gov.au.