Những dịch vụ và hỗ trợ của cộng đồng (Community services and support)

Có rất nhiều dịch vụ và chương trình cộng đồng tại Merri-bek nhằm hỗ trợ và cung cấp thông tin cho cộng đồng của chúng ta.

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Cộng Đồng Merri (Merri Community Health Services)

Điện thoại: 9387 6711 (Brunswick)
Điện thoại: 9350 4000 (Coburg)
Điện thoại: 9357 2444 (Fawkner)
Điện thoại: 9304 9200 (Glenroy)
www.merrihealth.org.au
Các dịch vụ cộng đồng và chăm sóc sức khỏe, hoạt động chăm sóc người già trong ngày, nhân viên xã hội, dịch vụ nha khoa

Trung Tâm Pháp Lý Cộng Đồng Merri-bek (Moreland Community Legal Centre)

636 Sydney Road, Brunswick
Điện thoại: 9383 2588
Dịch vụ tư vấn pháp luật và tài chính miễn phí

Trung Tâm Nguồn Phân Bố Nhập Cư (Spectrum Migrant Resource Centre)

Văn phòng Coburg đã được chuyển đến số 1/1100 Pascoe Vale Road, Broadmeadows
Điện thoại: 9301 7400
www.spectrumvic.org.au

Tư vấn về di trú, hỗ trợ nhà ở, thông tin về định cư, hỗ trợ các nhóm đa văn hóa và sắc tộc, các dịch vụ có đội ngũ nhân viên nói hai ngôn ngữ, chương trình cho vay không lãi dành cho những người ở Úc dưới 6 năm.

Hãy truy cập Danh Bạ Cộng Đồng Trực Tuyến của Hội Đồng Thành Phố để được biết chi tiết liên lạc và thông tin về những chương trình và dịch vụ cộng đồng khác (chỉ có bản tiếng Anh) hoặc liên hệ với Hội Đồng Thành Phố.