Nhập quốc tịch (Citizenship)

Muốn nộp đơn xin trở thành công dân Úc, quý vị cần liên hệ với Bộ Di Trú và Công Dân Vụ (DIAC) theo số 131 880. Văn phòng Bộ Di Trú và Công Dân Vụ gần nhất dành cho cư dân Merri-bek được đặt tại Casselden Place 2, Lonsdale Street, Melbourne.

Bộ có thể cung cấp cho quý vị thông tin về những điều kiện hợp lệ để trở thành công dân Úc và cách thức nộp đơn.

Trong quá trình nộp đơn xin nhập quốc tịch, quý vị phải trả một khoản phí và tham gia một cuộc phỏng vấn cá nhân với một nhân viên của Bộ Di Trú và Công Dân Vụ. Quá trình xét đơn có thể kéo dài tới sáu tuần.

Khi đơn xin nhập quốc tịch được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi thư mời quý vị tham dự buổi lễ nhập quốc tịch kế tiếp tại Merri-bek.

Hàng năm Hội Đồng Thành Phố Merri-bek, thay mặt Chính Quyền Liên Bang, tổ chức bảy buổi lễ nhập quốc tịch; tại mỗi buổi lễ có khoảng 120 cư dân Merri-bek được nhận quốc tịch Úc. Ngài Thị Trưởng Thành Phố Merri-bek sẽ chủ trì những buổi lễ nhập quốc tịch.

Quý vị có thể lấy mẫu đơn xin nhập nhập quốc tịch Úc từ những Trung Tâm Dịch Vụ Công Dân của Hội Đồng Thành Phố, tại văn phòng Bộ Di Trú và Công Dân Vụ, hoặc tải xuống một mẫu đơn từ trang mạng về Nhập Quốc Tịch của Chính Phủ Liên Bang (Federal Government’s Citizenship website).