Thông tin về Merri-bek (About Merri-bek)

Thành Phố Merri-bek bao gồm các vùng nội thành và phía trung bắc của Melbourne. Thành phố nằm cách trung tâm Melbourne khoảng từ 4 đến 14 cây số về phía bắc, và có các cộng đồng dân cư đa dạng sinh sống.

Trong số hơn 163.000 người sinh sống tại Thành phố Merri-bek, có 1.190 người nói tiếng Việt ở nhà.

Có 12 vùng ngoại ô tại Merri-bek:

Vùng ngoại ô Mã vùng
Brunswick 3056
Đông Brunswick 3057
Tây Brunswick 3055
Coburg 3058
Bắc Coburg 3058
Fawkner 3060
Glenroy 3046
Gowanbrae 3043
Hadfield 3046
Oak Park 3046
Pascoe Vale 3044
Pascoe Vale South 3044

Các phân khu nhỏ của các vùng ngoại ô Bắc Fitzroy và Tullamarine cũng thuộc phạm vi Thành Phố Merri-bek.