İnşaat ve planlama (Building and planning)

İnşaat hizmetleri (Building services)

Moreland’de yeni ve mevcut binaları, çitleri ve yüzme havuzlarını kapsayan eyalet inşaat denetim kuralları uygulanmaktadır. Bir binanın inşaatı, yapısal değişikliği ya da yıkılmasından önce genellikle bir inşaat ruhsatı gerekmektedir. Bilgi ve tavsiye almak için Belediyeyi arayınız..

Planlama ve arazi kullanımı (Planning and land use)

İmar planlaması, başarılı bir şehirleşmede ihtiyacımız olanı sağlamak amacıyla Merri-bek İmar Planı’na göre arazinin kullanımını ve imarını yönetmektedir.

İlgili Belediye görevlileri, çevrelerindeki imar çalışmalarından memnun olmayan bölge sakinlerine bir imar ruhsatı başvurusuna nasıl itiraz edecekleri hakkında bilgi verebilirler.

İmar ve inşaat ruhsatları arasındaki fark (Difference between planning and building permits)

Bu ruhsatlar birbirine benzemekle birlikte imar ruhsatı ve inşaat ruhsatı sistemleri farklı yasalar kapsamında ele alınmaktadır.

Bir imar ruhsatı, Merri-bek İmar Planı (Moreland Planning Scheme) şartlarına bağlı olarak imar, arazi kullanımı ya da ilan levhaları için gerekli olabilir.

Bir inşaat ruhsatı daha çok ticari, endüstriyel ve yerleşim yeri yapıları için gerekli olacaktır. Bu, yeni binaları (ör, konutlar, fabrikalar, dükkanlar), binalarda yapılan değişiklikleri veya ilaveleri ve bazen çitleri ve küçük kulübeleri kapsamaktadır. İnşaat ruhsatları Merri-bek Belediyesi’nden ya da özel kadastrocudan (arazi yazmanı) alınabilir.

İnşaata ya da yeni bir kullanıma başlanmadan önce, imar ruhsatı, inşaat ruhsatı ya da her ikisi birden gerekebilir. Merri-bek Belediyesi Şehir İmar Bölümü (Moreland Council's Urban Development Branch) imar ve inşaat ruhsatlarının ne zaman gerektiği ve nasıl alınacağı hakkında bilgi ve tavsiye verebilir. 

Yol kenarındaki yeşil alanlarda yapılan çalışmalar (Works within road reserves)

Bir yürüme yolunu, kaldırımdaki yeşil alanı veya yolu kazmayı gerektiren işleri yapmadan önce Belediyenin onayı alınmalıdır.