Hayvanlar ve evcil hayvanlar (Animals and pets)

Hayvan sahibi olmak, ciddiye alınması gereken bir konudur. Bakımı iyi yapılan evcil bir hayvan, çok değerli bir arkadaş olabilir ve diğer kişiler için genellikle sorun yaratmaz.

Köpek ve kedi kayıtları (Dog and cat registration)

Köpek ve kedilerin üç aylık olmadan önce kayıtlarının yapılması zorunludur. Kayıt formu için Belediyeyi arayınız. Kayıt yenileme işlemleri için son tarih, her yıl 10 Nisan’dır. Köpek veya kedinizin kaydını daha önce Merri-bek Belediyesi’ne (Moreland City Council) yaptırdıysanız, yenileme bildirimini otomatik olarak alırsınız.

Tüm hayvanlara, ilk kayıtları yapılmadan önce, mikroçip takılması artık zorunludur.

Belediye, kısırlaştırılmış veya mikroçip taktırılmış hayvanların kayıt ücretlerinde önemli oranda indirim yapmaktadır. Emekli İndirim Kartınızın (Pensioner Concession Card) olması durumunda, köpek ve kedi kayıt ücretlerinde indirim yapılabilir. İndirim almak için emekli kartınızı ibraz etmeniz gerekmektedir.

Moreland Belediyesi, evcil hayvanınız için süresiz künyeler vermektedir. Bu da yıllık künyelerin artık gerekli olmadığı anlamına gelir. Kayıt ücretinin her yıl ödenmesi gerekmektedir. Yenileme bildirimleri, yılda bir kez gönderilir. Süresiz künyenin kaybolması halinde, yerine alınan ilk künye ücretsizdir. Daha sonraki künyeler için ufak bir ücret alınacaktır.

Gürültü yapan hayvanlar (Noisy animals)

Her hayvan şehir yaşamı için uygun olmadığından, evcil hayvan seçiminizi dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Sahibi olduğunuz hayvanın başkalarını rahatsız etmesine izin vermek suçtur. Gürültü yapan bir hayvanla ilgili sorununuz varsa Belediyeyi arayabilirsiniz.

Haşerelerle mücadele (arılar ve yaban arıları dahil) (Pest control (including bees and wasps))

Belediye arazi ve mülklerindeki arılar ve yaban arıları (Bees and wasps on Council property)

Belediye, Belediye arazisi veya mülklerindeki arı veya yaban arısı sorunlarını çözmekten sorumludur. Belediye arazisi ve mülkünde fark ettiğiniz arı veya yaban arısı sorunlarını bildirmek için Belediyeyi arayabilirsiniz.

Özel arazi ve mülklerdeki arılar veya yaban arıları (Bees and wasps on private property)

Özel mülkünüzde bir arı veya yaban arısı yuvası bulmanız halinde, sorunu ortadan kaldırmak ve profesyonel yardım almak mülk sahibinin sorumluluğundadır.

Arı ve yaban arısı ile ilgili sorunların çözülmesine ilişkin bilgilere aşağıda belirtilen yerlerden ulaşılabilir:

  • Arı Bilgi Hattı (Bee Information Line), telefon 1902 241 059
  • Profesyonel haşere ile mücadele ekipleri Yellow Pages’da “Pest Control” başlığı altında bulunabilir.

Aydınlatma direği üzerinde bir yuva varsa (On a light pole)

Yuvanın, aydınlatma direği üzerinde olması halinde 133 000 numaralı telefondan AGL’yi arayabilirsiniz.