Belediye hizmetleri (Council services)

Yaşlı ve özürlü hizmetleri, inşaat ve planlama, Çocuk ve aile hizmetleri, Kütüphaneler, Park etme ve ulaşım, atık ve geri dönüşüm.