Δημοτικά τέλη (Rates)

Τα τέλη σας βοηθούν στη συντήρηση και αναβάθμιση των πάρκων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, στην ανακατασκευή δρόμων και τη χρηματοδότηση υπηρεσιών όπως η φροντίδα στο σπίτι ή φροντίδα των παιδιών.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη (How rates are calculated)

Η αξία της ιδιοκτησίας σας επηρεάζει το ποσό των τελών που θα πληρώνετε. Ο Δήμος Merri-bek χρησιμοποιεί το Capital Improved Value (CIV) ως βάση εκτίμησης της αξίας.   

Τα τέλη που εμφανίζονται στην ειδοποίηση πληρωμής τελών προκύπτουν από πολλαπλασιασμό της CIV της ιδιοκτησίας σας με την τιμή δολαρίου που καθορίζει ο Δήμος.

Πληρωμή των δημοτικών τελών (Pay rates)

Ο Δήμος στέλνει κάθε χρόνο τον Αύγουστο, ειδοποιήσεις για τα δημοτικά τέλη. Οι  κάτοικοι του Merri-bek πρέπει να πληρώσουν τα τέλη και τις άλλες επιβαρύνσεις σε τέσσερις δόσεις.   

Μπορείτε να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη:

Ηλεκτρονικά (online). Μπορείτε να καταβάλλετε εφ’ άπαξ ή τμηματικά τα δημοτικά τέλη σας ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard. Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική πληρωμή  δημοτικών τελών: Council’s ePayments for rates.

Πληρωμή μέσω τηλεφώνου

Τηλεφωνικές πληρωμές του Δήμου

Πληρώστε τα δημοτικά τέλη με Visa ή MasterCard τηλεφωνικά 24 ώρες το 24ωρο χρησιμοποιώντας το ασφαλές αυτόματο σύστημα του Δήμου.

  1. Καλέστε το 9240 1111 και πιέστε 1 για να κάνετε μια πληρωμή. Κατόπι πιέστε 2 για να πληρώσετε ‘ 'rates' και ακολουθήστε τις φωνητικές εντολές.
  2. Χρειάζεστε τον αριθμό 'Assessment number' που υπάρχει στο ειδοποιητήριο σας και τα στοιχεία της κάρτας σας Visa ή MasterCard.

Πληρώστε τηλεφωνικά με BPay

Αν έχετε phone banking, μπορείτε να πληρώσετε τα δημοτικά τέλη ως λογαριασμό BPAY. Οι πληρωμές μπορούν να γίνουν από το λογαριασμό σας ταμιευτηρίου, επιταγών ή με πιστωτική κάρτα.

  1. Καλέστε τον αριθμό phone banking της τράπεζάς σας.
  2. Εισάγετε τον Biller Code 35105, του Δήμου του Merri-bek, τον Αριθμό σας Αναφοράς Πελάτη που θα βρείτε δίπλα στο σύμβολο BPay στην εμπρός πλευρά του ειδοποιητηρίου των τελών, και το ποσό της πληρωμής σας. 

Πληρώστε τηλεφωνικά με το PostBillpay

Μπορείτε να πληρώσετε τα δημοτικά σας τέλη με το Post Billpayχρησιμοποιώντας την κάρτα σας Visa ή MasterCard. 

  1. Καλέστε το 13 18 16
  2. Εισάγετε τον Post Billpay Code 3203, ο Αριθμός Αναφοράς Πελάτη βρίσκεται δίπλα στο σύμβολο Post Billpay στην εμπρός πλευρά του ειδοποιητηρίου των τελών, και το ποσό της πληρωμής σας.  

Πληρωμή μέσω ταχυδρομείου

Κόψτε το απόκομμα πληρωμής που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ειδοποιητηρίου και ταχυδρομήστε το μαζί με την επιταγή σας ή την εντολή πληρωμής στο Merri-bek City Council, Locked Bag 10, Merri-bek 3058,  πριν την ημερομηνία λήξης.

Η επιταγή ή η εντολή πληρωμής να είναι πληρωτέα στο ‘Moreland City Council’ και  διπλογραμμίστε και γράψτε 'Not negotiable'. Μη βάλετε μετρητά στο φάκελο της πληρωμής σας.

Ο Δήμος δε στέλνει απόδειξη για πληρωμές που λαμβάνονται ταχυδρομικά. Φυλάξτε το επάνω τμήμα του ειδοποιητηρίου για το αρχείο σας

Προσωπική πληρωμή

Σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου

Προσκομίστε το ειδοποιητήριό σας δημοτικών τελών σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου [Council Citizens Service Centre]. Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard, με EFTPOS, με επιταγή, με εντολή πληρωμής, ή με μετρητά. Η ελάχιστη πληρωμή για όλες τις συναλλαγές με κάρτα είναι $10 και δεν υπάρχουν δυνατότητες cash out.

Σε ταχυδρομείο

Προσκομίστε το ειδοποιητήριο των δημοτικών τελών σας σε ένα ταχυδρομικό κατάστημα. Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard, με EFTPOS, με επιταγή, με εντολή πληρωμής, ή με μετρητά.  

Εκπτώσεις συνταξιούχων στα δημοτικά τέλη (Pensioner rate rebate)

Αν είστε κάτοχος ισχύουσας κάρτας Pensioner Concession Card ή DVA Gold Card TPI (Ολικής και Διαρκούς Αναπηρίας) ή DVA Gold Card WW (Χήρας Πολέμου), δικαιούστε έκπτωση στα δημοτικά τέλη της κύριας κατοικίας σας.

Αν έχετε προηγουμένως υποβάλει αίτηση για έκπτωση, το ποσό θα αφαιρεθεί αυτόματα από την ειδοποίηση πληρωμής των τελών σας.

Αν δικαιούστε έκπτωση και δεν την έχετε λάβει, πρέπει να συμπληρώσετε μια αίτηση που διατίθεται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και στον δικτυακό τόπο. Αν δεν δικαιούστε πλέον έκπτωση, ενημερώστε το Δήμο αμέσως.

Οι κάτοχοι κάρτας υγείας (Health Care Card) δεν δικαιούνται έκπτωση δημοτικών τελών.

Δυσχέρεια πληρωμής δημοτικών τελών (Difficulty paying rates)

Αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες που σας εμποδίζουν να πληρώσετε τα δημοτικά σας τέλη και τις χρεώσεις μέχρι την πληρωτέα ημερομηνία τους , είναι σημαντικό να απευθυνθείτε στο Δήμο και να συζητήσετε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα πληρωμής.

Σας συνιστούμε να προγραμματίσετε και να επικοινωνήστε απευθυνθείτε στο Δήμο  πριν την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής τους.

Ένσταση στην εκτίμηση της αξίας της ιδιοκτησίας σας (Objecting to the valuation of your property)

Μπορείτε να εκφράσετε αντιρρήσεις για την εκτίμηση μιας ιδιοκτησίας εντός 2 μηνών από την ειδοποίηση των δημοτικών τελών και την εκτίμηση που εκδόθηκε απ’ το Δήμο. Αυτό αναφέρεται στο Νόμο περί Εκτίμησης Γης του 1960 [Valuation of Land Act 1960].

Όταν εκφράζετε μια αντίρρηση, η εκτίμηση της ιδιοκτησίας επανεξετάζεται και λαμβάνεται μια απόφαση.