Πάρκα και δέντρα στους δρόμους (Parks and street trees)

Τα πάρκα και τα δέντρα των δρόμων του Moreland αποτελούν σημαντικό κεφάλαιο της κοινότητας που προσφέρουν πολλά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη. Ο Δήμος Moreland συντηρεί και αναβαθμίζει τα πάρκα, τους δρυμούς, τα αθλητικά γήπεδα και τα 100.000 δέντρα που υπάρχουν σ’ αυτά.

Αν θέλετε να αναφέρετε τυχόν βλάβες ή ζημιές σε έπιπλα ή εγκαταστάσεις στα πάρκα επικοινωνήστε με το Δήμο στο 9240 1111.