Υπηρεσίες εμβολιασμού (Immunisation services)

Ο Δήμος και οι γιατροί είναι οι μόνοι αρμόδιοι για τους εμβολιασμούς των κατοίκων.

Υπηρεσία εμβολιασμών του Δήμου (Council’s immunisation service)

Ο δήμος παρέχει πλήρεις υπηρεσίες δωρεάν εμβολιασμών, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, περιλαμβανομένων εμβολιασμών κατά: 

 • Διφθερίτιδα, Τέτανο και Κοκίτη

 • Ιλαρά, Παρωτίτιδα (Μαγουλάδες), Ερυθρά

 • Πολιομυελίτιδα

 • Αιμοφιλική γρίπη Τύπου Β

 • Ηπατίτιδα Β

 • Μηνιγγιτιδοκοκκική ασθένεια τύπου C

 • Aνεμοβλογιά

 • Πνευμονιοκοκκική ασθένεια

 • Ροταϊός

 • Ιός των Ανθρωπίνων Θηλωμάτων (HPV)
 • Γρίππη

Η ηλικία που τα παιδιά και οι ενήλικοι πρέπει να εμβολιάζονται κατά αυτών των ασθενειών ορίζεται από την κυβέρνηση. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Department of Human Services website για πληροφορίες στα ελληνικά σχετικά με τους εμβολιασμούς.

Σε ποιες ηλικίες τα παιδιά και οι ενήλικες πρέπει να εμβολιάζονται κατά αυτών των ασθενειών καθορίζεται από την κυβέρνηση. Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών ια πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς. Μεταφρασμένες πληροφορίες σχετικά με τους εμβολιασμούς είναι διαθέσιμες σε πολλές γλώσσες στον Κατάλογο Μεταφράσεων Υγείας (Health Translations Directory).

Συνεδρίες εμβολιασμών στο Merri-bek (Immunisation sessions in Merri-bek)

Η Υπηρεσία Εμβολιασμών του Δήμου πραγματοποιεί οκτώ συνεδρίες εμβολιασμών κάθε μήνα σε διαφορετικά σημεία του Merri-bek. Μπορείτε να πάτε σε οποιαδήποτε συνεδρία χωρίς να κλείσετε ραντεβού.

Απευθυνθείτε στο Δήμο για ημερομηνίες και περιοχές ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του στο dates and locations of immunisation sessions (ημερομηνίες και διευθύνσεις συνεδριών εμβολιασμών).

Πιστοποιητικό εμβολίων (Immunisation status certificates)

Οι γονείς και οι φροντιστές πρέπει να παρέχουν αποδείξεις της κατάστασης εμβολιασμού των παιδιών τους πριν αρχίσουν τα παιδιά τους δημοτικό σχολείο ή  αλλάξουν δημοτικό σχολείο στη Βικτωρία. Απευθυνθείτε στο Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) στο 1800 653 809 αν χρειάζεστε ένα Ιστορικό των εμβολιασμών σας [immunisation History Statement], ή στο Δήμο για περισσότερες πληροφορίες.