Οι υπηρεσίες του Δήμου (Council services)

Υπηρεσίες για ηλικιωμένους, δόμηση και πολεοδομία, βιβλιοθήκες, απορρίμματα και ανακύκλωση.