Δημοτικές εκλογές (Council elections)

Η τοπική αυτοδιοίκηση του Merri-bek έχει 11 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται από τρεις εκλογικές περιφέρειες. 

  • Βορειοδυτική Εκλογική περιφέρεια (τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι).

  • Βορειοανατολική Εκλογική περιφέρεια ( τέσσερις Δημοτικοί Σύμβουλοι).

  • Νότια Εκλογική περιφέρεια ( τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι).

Οι δημοτικές εκλογές για όλες τις τοπικές αυτοδιοικήσεις της Βικτωρίας πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια το τελευταίο Σάββατο του Οκτωβρίου.  

Οι εκλογές για το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο διεξήχθησαν το Οκτωβρίου του 2012.

Οι επόμενες δημοτικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2016. Καθώς πλησιάζει η ημέρα των εκλογών, μπορείτε να βρείτε ένα κατάλογο των υποψηφίων για το Δήμο στην εκλογική σας περιφέρεια στο VEC website.

Ψηφοφορία στις Δημοτικές Εκλογές (Voting in Council elections)

Για να μπορείτε να ψηφίζετε στις δημοτικές εκλογές, το όνομά σας πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στους εκλογικούς καταλόγους.

Το όνομά σας εγγράφεται αυτόματα στους εκλογικούς καταλόγους αν:

  • Το όνομά σας είναι στους Πολιτειακούς και Ομοσπονδιακούς εκλογικούς καταλόγους στην τρέχουσα διεύθυνσή σας.

  • Είστε καταχωρισμένος ως πρώτος ή δεύτερος ιδιοκτήτης ή ένοικος ιδιοκτησίας στο αρχείο ιδιοκτησιών του Δήμου.

Η ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές του Merri-bek είναι προαιρετική για άτομα που είναι κάτοχοι ιδιοκτησίας στο Merri-bek αλλά δεν ζουν στο Δήμο. Είναι επίσης προαιρετική η ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές για άτομα που είναι άνω των 70 ετών.

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους (Enrolling to vote)

Με τη συμπλήρωση ενός εντύπου εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους εγγράφεστε για τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και δημοτικές εκλογές. Έντυπα εγγραφής στους εκλογικούς καταλόγους διατίθενται στα ταχυδρομικά γραφεία, στην Εκλογική Επιτροπή Αυστραλίας (Australian Electoral Commission) και στο Ίντερνετ.

Αν αλλάξετε διεύθυνση, χρειάζεται να συμπληρώσετε και να υποβάλετε νέα αίτηση με τα νέα σας στοιχεία.

Τηλεφωνήστε στην υπηρεσία ελληνικής διερμηνείας της Εκλογικής Επιτροπής Αυστραλίας στο 9209 0103 ή επισκεφθείτε την ελληνική ιστοσελίδα στο δικτυακό τόπο Victorian Electoral Commission website για πληροφορίες σχετικές με την εγγραφή σας ως ψηφοφόρου στις δημοτικές, πολιτειακές και ομοσπονδιακές εκλογές.