Πώς να πληρώνετε τους λογαριασμούς του Δήμου (How to pay a Council bill)

Πληρωμή των δημοτικών τελών (Pay rates)

Ο Δήμος αποστέλλει ειδοποιητήρια για τα δημοτικά τέλη κάθε χρόνο τον Αύγουστο. Τα δημοτικά τέλη μπορούν να εξοφλούνται εφ’ άπαξ ή να καταβάλλονται σε τέσσερις δόσεις.

Μπορείτε να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη:

Ηλεκτρονικά (online). Μπορείτε να καταβάλλετε εφ’ άπαξ ή τμηματικά τα δημοτικά τέλη σας ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard. Πηγαίνετε στην ηλεκτρονική πληρωμή  δημοτικών τελών: Council’s ePayments for rates.

Τηλεφωνικά. (By phone) Πληρώστε τηλεφωνικά με πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard όλο το 24ώρο χρησιμοποιόντας το αυτοματοποιημένο σύστημα SecurePay.

Καλέστε το Δήμο του Merri-bek στο 9240 1111. Πιέστε 1 για να κάνετε την πληρωμή και μετά πιέστε 1. Θα συνδεθείτε με το Merri-bek SecurePay. Πιέστε 2 για την πληρωμή των δημοτικών τελών και μετά ακολουθείστε τις φωνητικές οδηγίες.

Ταχυδρομικά. (By post) Συμπληρώστε μια επιταγή ή μια εντολή πληρωμής πληρωτέα στο 'Moreland City Council' και διαγραμμίστε την ώστε να είναι  'Not Negotiable' (Μη Διαπραγματεύσιμη). Αφαιρέστε την απόδειξη πληρωμής από το ειδοποιητήριο των δημοτικών τελών σας και ταχυδρομήστε τη μαζί με την επιταγή ή την εντολή πληρωμής στη διεύθυνση: Merri-bek City Council, Locked Bag 10, Merri-bek 3058. Ο Δήμος δε δέχεται μετρητά ταχυδρομικώς.

Προσωπικά. (By person) Μπορείτε να  πληρώνετε τα δημοτικά τέλη σε ένα Δημοτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Council Citizens Service Centre). Τα Δημοτικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών δέχονται πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard, EFTPOS, επιταγές, εντολές πληρωμής και μετρητά. Μπορείτε επίσης να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη σε ένα Ταχυδρομικό Γραφείο (Post Office).

Με σύστημα BPay. (BPay) Μπορείτε να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη μέσω συστήματος BPay από τον τραπεζικό λογαριασμό σας, με επιταγή ή πιστωτική κάρτα, τηλεφωνικά ή χρησιμοποιώντας  internet banking. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύστημα πρέπει να απευθυνθείτε στην τράπεζά σας, την πιστωτική ένωση (credit union) ή την εταιρεία κτηματικής πίστεως (building society).

POSTbillpay. (POSTbillpay) Μπορείτε να πληρώνετε τα δημοτικά τέλη μέσω συστήματος  POSTbillpay ή μέσω του δικτυακού τόπου POSTbillpay website χρησιμοποιώντας την πιστωτική σας κάρτα Visa ή MasterCard.

Πληρωμή προστίμων στάθμευσης (Pay a parking fine) 

Μπορείτε να πληρώνετε τα πρόστιμα στάθμευσης:

Ηλεκτρονικά (online). Πληρώνετε τα πρόστιμα στάθμευσης ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα Visa ή MasterCard. Πηγαίνετε στην Ηλεκτρονική πληρωμή προστίμων στάθμευσης: Council’s ePayments for a parking fine.

Τηλεφωνικά. (By phone) Πληρώστε τηλεφωνικά ένα πρόστιμο παράνομης στάθμευσης με πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard όλο το 24ώρο χρησιμοποιόντας το αυτοματοποιημένο σύστημα SecurePay.

Καλέστε το Δήμο του Merri-bek στο 9240 1111. Πιέστε 1 για να κάνετε την πληρωμή και μετά πιέστε 1. Θα συνδεθείτε με το Merri-bek SecurePay. Πιέστε 1 για την πληρωμή πρόστιμου παράνομης στάθμευσης και μετά ακολουθείστε τις φωνητικές οδηγίες.

Ταχυδρομικά. (By post) Στείλτε μια επιταγή ή μια εντολή πληρωμής πληρωτέα στο 'Moreland City Council', πριν από την ημερομηνία εξόφλησης, στη διεύθυνση Merri-bek City Council, Locked Bag 10, Merri-bek Victoria 3058, μαζί με την κλήση παράνομης στάθμευσης. Ο Δήμος δε δέχεται μετρητά ταχυδρομικώς.

Προσωπικά. (In person) Μπορείτε να  πληρώσετε τα πρόστιμα στάθμευσης, πριν από την ημερομηνία εξόφλησης, σε ένα Δημοτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Council Citizens Service Centre). Τα Δημοτικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών δέχονται πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard, EFTPOS, επιταγές, εντολές πληρωμής και μετρητά.

Αν δε μπορείτε να πληρώσετε το πρόστιμο αμέσως, μπορείτε να ζητήσετε εγγράφως από το δήμο ένα διακανονισμό πληρωμής. Ο Δήμος θα επικοινωνήσει μαζί σας. Το πρόστιμο μπορεί να πληρωθεί με διάφορους τρόπους περιλαμβανόμενης της διευκόλυνσης πληρωμής για όσους αντιμετωπίζουν ειδικές καταστάσεις και επιλογές διακανονισμού πληρωμής. Απευθυνθείτε στο Δήμο για περισσότερες πληροφορίες.

Άλλες πληρωμές στο Δήμο (Other Council payments) 

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ηλεκτρονικές πληρωμές στο Δήμο για:

Μπορείτε να κάνετε όλες τις πληρωμές σας στο Δήμο σε ένα Δημοτικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Council Citizens Service Centre). Τα Δημοτικά Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών δέχονται πιστωτικές κάρτες Visa ή MasterCard, EFTPOS, επιταγές, εντολές πληρωμής και μετρητά.

Μπορείτε να στέλνετε τις πληρωμές σας στο Δήμο ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Merri-bek City Council, Locked Bag 10, Merri-bek Victoria 3058. Ο Δήμος δέχεται επιταγές ή εντολές πληρωμής μέσω ταχυδρομείου.