Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας (How to contact us)

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά, ηλεκτρονικά (online) ή με φαξ, να επισκεφτείτε ένα από τα τρία κέντρα εξυπηρέτησης του Δήμου, ή να επισκεφτείτε το διαδικτυακό μας τόπο.

Τα γραφεία του Δήμου λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8.30 πμ έως τις 5.00 μμ.

Γλωσσικός Σύνδεσμος – Πολυγλωσσική Τηλεφωνική Γραμμή και Γραμμή Διερμηνείας 

Ο Γλωσσικός Σύνδεσμος [Language Link] είναι η τηλεφωνική πολυγλωσσική υπηρεσία πληροφοριών του Δήμου. Η υπηρεσία βοηθάει τα άτομα στην κοινότητά μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επικοινωνούν στην αγγλική γλώσσα. Η υπηρεσία διερμηνείας του Γλωσσικού Συνδέσμου παρέχεται δωρεάν.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Γλωσσικό Σύνδεσμο για να επικοινωνείτε μαζί μας σε μια γλώσσα διαφορετική από αυτής της αγγλικής, περιλαμβανομένης της παροχής διερμηνέα οποτεδήποτε χρειάζεστε πληροφορίες σχετικές με το Δήμο και τις υπηρεσίες του, ή απλώς θέλετε να μιλήσετε με κάποιον αρμόδιο του Δήμου για κάποιο ζήτημα, μπορείτε να καλέσετε το Δήμο στην Υπηρεσία μας Διερμηνείας του Γλωσσικού Συνδέσμου μπορείτε να καλέσετε το Γλωσσικό Σύνδεσμο και την Υπηρεσία Διερμηνείας του Δήμου. 

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να χρησιμοποιήσετε την Γλωσσική Διασύνδεση. (Follow these steps to use Language Link.)

  1. Καλέστε τον αριθμό που αντιστοιχεί στη Γλωσσική Διασύνδεση της Ελληνικής Γλώσσας που είναι 9280 1912.
  2. Θα ακούσετε πρώτα ένα μαγνητοφωνημένο μήνυμα που θα σας καλωσορίζει στην υπηρεσία Γλωσσικής Διασύνδεσης του Δήμου Merri-bek.
  3. Κατόπιν έχετε τη δυνατότητα να συνδεθείτε με το Δήμο Merri-bek μέσω διερμηνέα που θα σας βοηθήσει στο αίτημά σας. Αν θέλετε να συνδεθείτε με διερμηνέα θα σας ζητηθεί να πιέσετε το 1 στο τηλέφωνό σας. Ο διερμηνέας θα συνδεθεί με το Δήμο Merri-bek κι εσείς θα μπορέσετε να μιλήσετε με κάποιον υπάλληλο του Δήμου μέσω διερμηνέα.
  4. Εναλλακτικά μπορείτε να ακούσετε μια σειρά μαγνητοφωνημένων μηνυμάτων στα ελληνικά, για θέματα όπως δημοτικά τέλη, απορρίμματα και ανακύκλωση.

Τηλεφωνική επικοινωνία με το Δήμο (Phone Council)

Ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου είναι 9240 1111. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον αριθμό τις εργάσιμες ώρες αλλά και σε επείγουσες περιπτώσεις εκτός εργασίμων ωρών.

Επείγουσες περιπτώσεις εκτός εργάσιμων ωρών (After hours emergencies)

Για επείγουσες περιπτώσεις που αφορούν το Δήμο εκτός των εργάσιμων ωρών, όπως φραγμένες αποχετεύσεις που μπορούν να προκαλέσουν πλημμύρα, οδικά ατυχήματα, διαρροή πετρελαίου, διαρροή νερού από δεξαμενές, επιθέσεις σκύλων κλπ, καλέστε το 9240 1111.

Θα πρέπει ν’ ακούσετε το μήνυμα προσεκτικά καθώς μπορείτε να επιλέξετε να Πληρώστε ένα λογαριασμό ή να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εκτός των ωρών εργασίας.

Αν η κλήση σας είναι επείγουσα και θέλετε να συνδεθείτε με το πάροχο υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης εκτός ωραρίου εργασίας του Δήμου, καλέστε το 9240 1111 και πιέστε 1 στο τηλέφωνό σας.

Θέματα που δεν είναι επείγοντα μπορούν να αναφέρονται στο Δήμο την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Επίσκεψη στο Δήμο (Visit Council)

Ο Δήμος διαθέτει τρία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όπου μπορείτε να απευθύνεστε για θέματα των υπηρεσιών του Δήμου, πληρωμή δημοτικών τελών, δήλωση σκύλου ή γάτας και πρόστιμα παράνομης στάθμευσης.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών βρίσκονται:

  • Moreland Civic Centre, 90 Bell Street, Coburg
  • Brunswick Citizens Service Centre, 233 Sydney Road, Brunswick
  • Citizens Service Centre, 796N Pascoe Vale Road, Glenroy

Αν θέλετε να συνδεθείτε με ένα διερμηνέα μέσω του Language Link, ζητήστε το στα κέντρα μας εξυπηρέτησης.

Έγγραφη επικοινωνία με το Δήμο (Write to Council)

Μπορείτε να απευθυνθείτε σ’ εμάς στη γλώσσα σας εγγράφως και να στείλετε την επιστολή σας στη διεύθυνση:

Moreland City Council
Locked Bag 10
Merri-bek 3058

Επικοινωνία με φαξ (Fax Council)

Το γενικό φαξ του Δήμου είναι 9240 1212.

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) (Email Council)

Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) 

Επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο μας (Visit our website)

Η διεύθυνση του δικτυακού τόπου του Δήμου Moreland είναι: www.moreland.vic.gov.au.