Ιθαγένεια (Citizenship)

Για να υποβάλετε αίτηση να γίνετε Αυστραλός πολίτης πρέπει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (Department of Immigration and Citizenship- DIAC) στο 131 880. Το πλησιέστερο γραφείο του DIAC για τους κατοίκους του Moreland βρίσκεται στην Casselden Place 2 Lonsdale Street, Melbourne.

Το υπουργείο θα σας δώσει πληροφορίες για το δικαίωμά σας να γίνετε Αυστραλός πολίτης και πώς να υποβάλετε αίτηση.

Η αίτηση απόκτησης ιθαγένειας περιλαμβάνει την κατάθεση σχετικής πληρωμής και προσωπική συνέντευξη με υπάλληλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (Department of Immigration and Citizenship). Η διαδικασία της αίτησης διαρκεί έως έξι εβδομάδες.

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας για απόκτηση ιθαγένειας, θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί πρόσκληση για την επόμενη τελετή απονομής ιθαγένειας στο Moreland

Ο Δήμος Moreland πραγματοποιεί επτά τελετές απονομής ιθαγένειας για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης κάθε χρόνο, όπου 120 περίπου κάτοικοι του Moreland αποκτούν την αυστραλιανή ιθαγένεια σε κάθε τελετή. Ο Δήμαρχος του Moreland προεδρεύει σ’ αυτές τις τελετές.

Μπορείτε να προμηθευτείτε έντυπο αίτησης για την απόκτηση της αυστραλιανής ιθαγένειας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας ή να την κατεβάσετε από το δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Citizenship website.