Ιθαγένεια (Citizenship)

Για να υποβάλετε αίτηση να γίνετε Αυστραλός πολίτης πρέπει να επικοινωνήσετε με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (Department of Immigration and Citizenship- DIAC) στο 131 880. Το πλησιέστερο γραφείο του DIAC για τους κατοίκους του Merri-bek βρίσκεται στην Casselden Place 2 Lonsdale Street, Melbourne.

Το υπουργείο θα σας δώσει πληροφορίες για το δικαίωμά σας να γίνετε Αυστραλός πολίτης και πώς να υποβάλετε αίτηση.

Η αίτηση απόκτησης ιθαγένειας περιλαμβάνει την κατάθεση σχετικής πληρωμής και προσωπική συνέντευξη με υπάλληλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ιθαγένειας (Department of Immigration and Citizenship). Η διαδικασία της αίτησης διαρκεί έως έξι εβδομάδες.

Μόλις εγκριθεί η αίτησή σας για απόκτηση ιθαγένειας, θα εκδοθεί και θα σας αποσταλεί πρόσκληση για την επόμενη τελετή απονομής ιθαγένειας στο Merri-bek

Ο Δήμος Merri-bek πραγματοποιεί επτά τελετές απονομής ιθαγένειας για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης κάθε χρόνο, όπου 120 περίπου κάτοικοι του Merri-bek αποκτούν την αυστραλιανή ιθαγένεια σε κάθε τελετή. Ο Δήμαρχος του Merri-bek προεδρεύει σ’ αυτές τις τελετές.

Μπορείτε να προμηθευτείτε έντυπο αίτησης για την απόκτηση της αυστραλιανής ιθαγένειας από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ιθαγένειας ή να την κατεβάσετε από το δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης Citizenship website.